18900 kVA 3-fasegenerator av vilken typ ASEA levererat 11 st. till A/S Rjukanfos, Norge.
18900 kVA 3-fasegenerator av vilken typ ASEA levererat 11 st. till A/S Rjukanfos, Norge.
[Forsiden] [Baksiden]
Tinn -> Postkort ->  ASEA -> 18900 kVA 3-fasegenerator av vilken typ ASEA levererat 11 st. till A/S Rjukanfos, Norge.
 
 FormatKorttekstKort #
Sorthvitkort Småformat18900 kVA 3-fasegenerator av vilken typ ASEA levererat 11 st. till A/S Rjukanfos, Norge. 
 
 vvpil  vpil  ASEA  hpil  hhpil 
 
|