Kort med stempel 4-ring 100 (Hjelpestempel Rjukanbanen)
Kort med stempel 4-ring 100 (Hjelpestempel Rjukanbanen)
Tinn -> Stempler ->  Rjukanbanen 
 
Kort med stempel 4-ring 100 (Hjelpestempel Rjukanbanen). Kortet er ikke datert men inneholder referanse til Saaheim i teksten og kortes forside viser motivet Saaheim, Vestfjorddalen Hotel og handelslokale
 
|