Brev med kronet posthorn Gvepseborg sidestemplet Rjukan
Brev med kronet posthorn Gvepseborg sidestemplet Rjukan
Tinn -> Stempler ->  Gvepseborg 
 
Brev med kronet posthorn Gvepseborg, sidestemplet Rjukan 3 VIII 43. Brevet er skrevet av en som jobbet ved innslag Torpa 2. I brevet beskriver han hvordan det er å jobbe ved anlegget ( Lønn, lengde på skift, en skisse over anlegget osv.)
 
|